IMG_0245

JEREN ANDERSSON

34 year old Swedish/Iranian living in Dubai for the past seven years. My biggest passions are traveling, fashion and beauty. Currently working a full-time job in an Investment bank.

//34 år gammal Svensk/Iranska bor och jobbar i Dubai sedan sju år tillbaka. Mina största passioner är resa, mode och skönhet. Jobbar för tillfället heltid på en investment bank.